ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

  • Προπληρώνοντας 24 ώρες έχετε 30% έκπτωση

 

  • Προπληρώνοντας 12 μήνες έχετε επιπλέον ένα μήνα δωρεάν

 

  • Κλείστε ραντεβού για καθαρισμό αυτοκίνητου και έχετε δωρεάν μια ώρα στάθμευσης